MMR pořádá seminář pro žadatele k 16. výzvě "energetické úspory v bytových domech"

Řídicí orgán IROP Vás tímto informuje, že registrace na seminář pro žadatele k 16. výzvě „Energetické úspory v bytových domech“ konaný 6.1.2016 byla spuštěna. Tímto Vás zveme na seminář pro žadatele ke  zmiňované výzvě, která byla vyhlášena dne 9. prosince 2015. Na semináři budete detailněji seznámeni s podporovanými aktivitami, postupy při podání žádosti o podporu, systémem hodnocení projektů, dalšími vyhlašovanými výzvami apod. Více informací naleznete zde. Program semináře bude doplněn. 

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016