Řídicí orgán IROP vydává revizi textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 16. výzvy „Energetické úspory v bytových domech“. Cílem revize je upřesnění některých požadavků (na základě e-mailových nebo telefonických dotazů a dotazů, které byly vzneseny na seminářích pořádaných Řídicím orgánem a Centrem pro regionální rozvoj České republiky) a také zjednodušení některých postupů pro podání žádosti.
 
Mezi nejvýznamnější změny patří: Přehled změn je uveden v úvodní části změněných dokumentů – výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, které naleznete zde.