Program EFEKT

Program EFEKT

Program Ministerstva průmyslu a obchodu podporuje realizaci úspor energie ve veřejném osvětlení, rekonstrukce otopné soustavy, energetický management a metodu EPC, poradenství EKIS, vzdělávání, propagaci a pilotní projekty.

Dotace z programu EFEKT může byt poskytnuta různým subjektům, přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých aktivit.

Program EFEKT pro období 2017-2021 převzal velkou většinu aktivit z předchozí podoby programu, které byly vhodně doplněny o další aktivity vycházející z aktuálních potřeb v oblasti úspory energie. Nová podoba programu se svým fungováním více přiblížila standardním dotačním programům, kdy je vyhlášen stálý program na určité období, v tomto případě pětileté, a každoročně jsou uveřejňovány výzvy k podání žádostí o dotace podle jednotlivých aktivit uvedených ve znění programu na webových stránkách www.mpo.cz a zejména www.mpo-efekt.cz. Tyto výzvy obsahují podstatné informace potřebné k podání žádosti, jako je termín pro podání žádosti a další podmínky pro podání žádostí o dotace.

 

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016