Program EFEKT

Program EFEKT

Program Ministerstva průmyslu a obchodu podporuje realizaci úspor energie ve veřejném osvětlení, rekonstrukce otopné soustavy, energetický management a metodu EPC, poradenství EKIS, vzdělávání, propagaci a pilotní projekty.

 

Dotace z programu EFEKT může byt poskytnuta různým subjektům, přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých aktivit.

 

Rozpočet programu EFEKT pro rok 2016 je 80 mil. Kč a očekává se vyhášení výzvy s uzávěrkou žádostí do 29. února 2016.

 

Více viz http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/54083.

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016