Nová zelená úsporám - Pro novostavby bytových domů.

Stručný popis

Program je určen na podporu výstavby bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Je k dispozici pro stavebníky bytových domů z řad fyzických i právnických osob. 


Aktuality

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu v listopadu 2016. Příjem žádostí na výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností i na další programové novinky byl odstartován 9. ledna 2017 a potrvá až do konce roku 2021, nebo do vyčerpání alokace.

 

Celková alokace

100 milionů Kč

 

Příjemci podpory

- stavebníky bytových domů z řad fyzických i právnických osob (developeři)

Podmínky podpory

• Výzva je kontinuální – není omezena lhůtou pro podání žádosti o dotaci, ale dobou trvání programu Nová zelená úsporám, tedy datem 31. 12. 2021 nebo vyčerpáním alokace, která činí 100 mil. Kč.

• Dotaci je možné získat na výstavbu kvalitního ekologicky šetrného bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností na území celé České republiky, který splní podmínky Programu.

• Podporu mohou získat pouze stavebníci bytových domů, kteří stavbu řádně dokončí (zkolaudují).

• Žádost je možné podat pouze na projekty s platným územním rozhodnutím.

• Poskytována je fixní dotace ve výši 1300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části bytového domu.

• Současně je možné žádat o dotaci také na výstavbu zelených střech (až 500 Kč/m2), využívání tepla z odpadní vody (až 5 000 Kč na jednu bytovou jednotku), zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření průvzdušnosti obálky budovy (až 70 000 Kč).

• Celková výše dotace nesmí přesáhnout 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň 15 % z celkových výdajů na výstavbu bytového domu.

 

Podporovaná opatření

- výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností

- zatím je zde podmínka de minimis, tedy 200 000 EUR pro jeden subjekt

- dodatečnou podporu je možné získat například i na zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření průvzdušnosti obálky budovy.

- nově je mezi podporovanými opatřeními i podpora zelených střech a odpadní vodu a to jak pro novostavby tak na stávající rodinné a bytové domy

Na zelené střechy je poskytována podpora ve výši až 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy. V případě zpětného získávání tepla z odpadní vody je na žadateli, zda si zvolí účinnější centrální systém nebo jednodušší decentrální systém spořící energii nutnou na ohřev teplé vody při sprchování. Podpora je poskytována ve výši až 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. na napojené odběrné místo v případě centrálního systému. Maximálně lze takto získat až 15 000 Kč na jeden rodinný dům. U bytových domů je poskytována fixní dotace 5 000 Kč na bytovou jednotku.

 

Další informace

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Administrující subjekt: Státní fond životního prostředí

Cílové území: pro rodinné domy celá ČR, pro bytové domy pouze území hl. m. Prahy

Více na http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016