Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Úspory energie (specifický cíl 3.2)

 

Stručný popis

Program Úspory energie v rámci OP PIK je určen pro realizaci úspor energie podnikatelskými subjekty mimo území hlavního města Prahy. Lze získat podporu na renovaci budovy (ať už v průmyslovém areálu, nebo komerční administrativní budovy) a také na modernizaci výrobních provozů. Podpořeny jsou pouze projekty s vnitřním výnosovým procentem nižším než 15 % p.a. Míra podpory činí maximálně 30/40/50 % pro velké, střední a malé podniky. Uznatelné náklady však lze ponížit o zanedbanou údržbu a získat tak vyšší bodové hodnocení.

 

Aktuality

Od 28. listopadu otevření výzvy.

 

 

Celková alokace na programové období

756 mil. euro z evropských fondů, zhruba tedy 20,5 mld. Kč


Příjemci

Podporované aktivity

Podpořit nelze komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace. Další vymezující podmínky (např. maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému) lze nalézt na adrese http://www.mpo.cz/dokument158278.html v souboru „Úspory energie I. výzva.pdf“.

 

Způsobilé výdaje

Podrobnosti o způsobilých výdajích včetně příkladů z praxe jsou dostupné v souboru „Příloha č. 1 ÚE Vymezení způsobilých výdajů.pdf“ na adrese http://www.mpo.cz/dokument158278.html

 

Aktuální výzvy

Plánovaná alokace stávající výzvy je 5 miliard Kč.

Minimální a maximální výše dotace: 0,5 mil. Kč, resp. 250 mil. Kč; maximální absolutní výše dotace na ekologické studie (Energetický posudek) činí 350 tis. Kč.

Maximální výše dotace vyjádřená jako procentuální podíl způsobilých výdajů činí 50 % u malých, 40 % u středních a 30 % u velkých podniků.

 

Další informace

Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zprostředkující subjekt: agentura CzechInvest; od ledna 2016 vznikne Agentura pro podnikání a inovace, která administraci OP PIK převezme

Cílové území: celá ČR kromě hl. m. Prahy (prostředky pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj, který neumožňuje podporu bohatých regionů)

Více na http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/

(Pozor, doména www.oppik.cz je ve vlastnictví privátní dotační agentury a není oficiálním webem programu, byť MPO v tuto chvíli jedná o jejím převedení.)

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016