Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Úspory energie (specifický cíl 3.2)

 

Stručný popis

Program Úspory energie v rámci OP PIK je určen pro realizaci úspor energie podnikatelskými subjekty mimo území hlavního města Prahy. Lze získat podporu na renovaci budovy (ať už v průmyslovém areálu, nebo komerční administrativní budovy) a také na modernizaci výrobních provozů. Podpořeny jsou pouze projekty s vnitřním výnosovým procentem nižším než 15 % p.a. Míra podpory činí maximálně 40/45/50 % pro velké, střední a malé podniky. Uznatelné náklady však lze ponížit o zanedbanou údržbu a získat tak vyšší bodové hodnocení.

 

Aktuality

Předpokládané vyhlášení proběhne v závěru června 2018 a ukončený příjmem žádostí je naplánován na duben 2019.

 

Celková alokace na programové období

756 mil. euro z evropských fondů, zhruba tedy 20,5 mld. Kč


Příjemci

Podporované aktivity

Podpořit nelze komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace. Další vymezující podmínky lze nalézt na adrese https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2018/uspory-energie-v-szt---iii--vyzva---237688/.

 

Způsobilé výdaje

Podrobnosti o způsobilých výdajích včetně příkladů z praxe jsou dostupné v souboru „Příloha č. 1 ÚE Vymezení způsobilých výdajů.pdf“ na adrese http://www.mpo.cz/dokument158278.html

 

Aktuální výzvy

Plánovaná alokace stávající výzvy je 1 000 000 000 Kč.

Minimální a maximální výše dotace: 0,5 mil. Kč; maximální absolutní výše dotace činí 500 mil. Kč.

Maximální výše dotace vyjádřená jako procentuální podíl způsobilých výdajů činí 50 % u malých, 45 % u středních a 40 % u velkých podniků.

 

Další informace

Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cílové území: celá ČR kromě hl. m. Prahy (prostředky pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj, který neumožňuje podporu bohatých regionů)

Více na http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/

(Pozor, doména www.oppik.cz je ve vlastnictví privátní dotační agentury a není oficiálním webem programu, byť MPO v tuto chvíli jedná o jejím převedení.)

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016