Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Pro novostavby komerčních budov

Program Úspory energie (specifický cíl 3.2)

 

Stručný popis

Podpora na výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou bude poskytnuta v takovém objemu, aby investoři nebyli motivováni k výstavbě nových budov, nýbrž pouze ke zlepšení energetické účinnosti těch, které by beztak byly postaveny. V některých případech lze novostavbu na opuštěném průmyslovém pozemku podle českého stavebního zákona považovat za rozsáhlou rekonstrukci, i pokud je původní nefunkční budova stržena. Takovéto případy budou posuzovány jednotlivě. Je-li budova používána a spotřebovává energii, bude způsobilá k podpoře na energeticky účinnou renovaci podle téhož specifického cíle.

Úroveň podpory bude vypočtena na základě modelových případů a stanovena jako fixní částka na metr čtvereční podlahové plochy (relevantní z energetického hlediska). Tento přístup by měl pomoci zabránit a) tomu, že budou podporovány předražené investice, b) zvýšené administrativní zátěži.

Toto opatření je třeba vnímat jako propagaci výstavby budov s téměř nulovou spotřebou energie v souladu s článkem 9 směrnice o energetické náročnosti budov (2010/31/EU).

 

Aktuality

V plánu

 

Celková alokace na programové období

756 mil. euro z evropských fondů, zhruba tedy 20,5 mld. Kč (včetně podpory renovace stávajících budov).

 

Další informace

Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zprostředkující subjekt: agentura CzechInvest; od ledna 2016 vznikne Agentura pro podnikání a inovace, která administraci OP PIK převezme

Cílové území: celá ČR kromě hl. m. Prahy (prostředky pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj, který neumožňuje podporu bohatých regionů)

Více na http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/

(Pozor, doména www.oppik.cz je ve vlastnictví privátní dotační agentury a není oficiálním webem programu, byť MPO v tuto chvíli jedná o jejím převedení.)

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016