Program úvěrů se zvýhodněným úročením na opravy a modernizace bytových domů Panel 2013+

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz je kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

 

Výše úročení úvěrů:

 

Způsobilé výdaje:

viz. Příloha 1 Nařízení vlády č. 468/2012 Sb. dostupného na adrese

http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-opravy-a-modernizace-domu/.

 

Příjemci: bytová družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, města a obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové).

 

Úvěr je poskytován maximálně do výše 90 % způsobilých výdajů.

 

Čerpání úvěru je možné maximálně po dobu 3 let od data uzavření úvěrové smlouvy, tj. příjemce musí ukončit opravu nebo modernizaci domu do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru.

 

Stav programu:

otevřen, žádosti o podporu jsou přijímány kontinuálně

 

Rozpočet programu na rok 2015 celkem: 700 mil. Kč. 

 
Další informace:

Administrátor programu: Státní fond rozvoje bydlení

 

Program podpory výstavby nájemních bytů poskytováním úvěrů se zvýhodněným úročením

 

Podporované aktivity:

 

Výše úročení úvěrů:

 

Způsobilé výdaje: viz Pokyn pro čerpání úvěru podle nařízení vlády č. 284/2011 Sb. dostupný na adrese

http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-vystavbu-najemnich-bytu/dokumenty-a-metodicke-pokyny/

 

Příjemci:

fyzické i právnické osoby

 

Další podmínky podpory:

Stav programu:

otevřen, žádosti o podporu jsou přijímány kontinuálně.

Rozpočet programu na rok 2015 celkem: 200 mil. Kč

 

Administrátor programu: Státní fond rozvoje bydlení

 

Program úvěrů obcím na opravy a modernizaci bytového fondu

 

Podporované aktivity:

opravy a modernizace bytů, bytových a rodinných domů.

 

Výše úročení úvěrů: garantovaný úrok 3 % p. a.

 

Způsobilé výdaje:

 

Další podmínky podpory:

Stav programu: otevřen 

 

Další informace:

Administrátor programu: Státní fond rozvoje bydlení

http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-modernizaci-bytu-pro-obce/

 

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016