Program Jessica

Podporované aktivity:

Výše úročení úvěrů:

 

Způsobilé výdaje:

 

Příjemci:

 

Další podmínky podpory:

 

Stav programu:

do konce roku 2015 budou žádosti o úvěry přijímány v režimu náhradních projektů a následně financovány z již splacených finančních prostředků předchozích žadatelů.

 

Další informace:

Administrátor programu:Komerční banka, a. s.

Program je realizován ve znevýhodněných zónách 41 měst s Integrovaným plánem rozvoje měst (IPRM) – viz http://www.sfrb.cz/programy/program-jessica/pilotni-urceni-programu/.

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016