Budova pro podnikání - Novostavba

Plánujete novostavbu komerční budovy?

Níže se dozvíte, které dotační tituly jsou pro vás vhodné, zda je program otevřen, kdo může o podporu žádat a jak.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

V plánu.

Stručný popis

Podpora na výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou bude poskytnuta v takovém objemu, aby investoři nebyli motivováni k výstavbě nových budov, nýbrž pouze ke zlepšení energetické účinnosti těch, které by beztak byly postaveny. V některých případech lze novostavbu na opuštěném průmyslovém pozemku podle českého stavebního zákona považovat za rozsáhlou rekonstrukci, i pokud je původní nefunkční budova stržena. Takovéto případy budou posuzovány jednotlivě. Je-li budova používána a spotřebovává energii, bude způsobilá k podpoře na energeticky účinnou renovaci podle téhož specifického cíle.

Celková alokace na programové období

756 mil. euro z evropských fondů, zhruba tedy 20,5 mld. Kč (včetně podpory renovace stávajících budov).

Zobrazit podrobnosti

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016