Budova pro podnikání - Renovace mimo Prahu

Plánujete renovaci komerční budovy mimo Prahu?

Níže se dozvíte, které dotační tituly jsou pro vás vhodné, zda je program otevřen, kdo může o podporu žádat a jak.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Předpokládané vyhlášení proběhne v závěru června 2018 a ukončený příjmem žádostí je naplánován na duben 2019.

Stručný popis

Program Úspory energie v rámci OP PIK je určen pro realizaci úspor energie podnikatelskými subjekty mimo území hlavního města Prahy. Lze získat podporu na renovaci budovy (ať už v průmyslovém areálu, nebo komerční administrativní budovy) a také na modernizaci výrobních provozů. Podpořeny jsou pouze projekty s vnitřním výnosovým procentem nižším než 15 % p.a. Míra podpory činí maximálně 40/45/50 % pro velké, střední a malé podniky. Uznatelné náklady však lze ponížit o zanedbanou údržbu a získat tak vyšší bodové hodnocení.

Příjemci

  • Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku
  • Veřejná obchodní společnost
  • Společnost s ručením omezeným
  • Komanditní společnost
  • Akciová společnost
  • Družstvo (vyjma Bytového družstva)
  • Výrobní družstvo
  • Zemědělský podnikatel
  • Evropská společnost

Podporované aktivity

Například modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti, zavádění a modernizace systémů měření a regulace, modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti apod.

 

Plánovaná alokace stávající výzvy je 1 000 000 000 Kč. V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může Řídicí orgán OP PIK alokaci na tuto výzvu adekvátně navýšit.

 

Zobrazit podrobnosti

Program EFEKT

Program EFEKT je vyhlašován každoročně již od roku 2008 a v roce 2017 doznal podstatných změn. Velkou změnou bylo nové znění textu programu, který platí pro pětileté období 2017-2021 s tím, že rozpočet na toto období by měl být v objemu 750 mil. Kč. Ke znění programu začaly být pro rok 2017 vyhlašovány samostatné výzvy k podání žádostí o dotace podle jednotlivých aktivit uvedených ve znění programu, a tak tomu bude i pro další období.

Program Ministerstva průmyslu a obchodu podporuje realizaci úspor energie ve veřejném osvětlení, rekonstrukce otopné soustavy, energetický management a metodu EPC, poradenství EKIS, vzdělávání, propagaci a pilotní projekty.

 

Dotace z programu EFEKT může byt poskytnuta různým subjektům, přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých aktivit.

Pro rok 2018 došlo k naprosto zásadní změně v termínech. Vyhlášení téměř všech samostatných výzev v rámci jednotlivých aktivit bylo provedeno 10. října 2017 s tím, že žádosti o dotace pro rok 2018 bylo nutné podat nejpozději do 15. prosince 2017.

Zobrazit podrobnosti

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016