Budova pro podnikání - Výměna zdroje

Plánujete výměnu zdroje komerční budovy?

Níže se dozvíte, které dotační tituly jsou pro vás vhodné, zda je program otevřen, kdo může o podporu žádat a jak.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Od 28. listopadu otevření výzvy.

Stručný popis

Program Úspory energie v rámci OP PIK je určen pro realizaci úspor energie podnikatelskými subjekty mimo území hlavního města Prahy. Lze získat podporu na renovaci budovy (ať už v průmyslovém areálu, nebo komerční administrativní budovy) a také na modernizaci výrobních provozů. Podpořeny jsou pouze projekty s vnitřním výnosovým procentem nižším než 15 % p.a. Míra podpory činí maximálně 30/40/50 % pro velké, střední a malé podniky. Uznatelné náklady však lze ponížit o zanedbanou údržbu a získat tak vyšší bodové hodnocení.

Příjemci

  • Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku
  • Veřejná obchodní společnost
  • Společnost s ručením omezeným
  • Komanditní společnost
  • Akciová společnost
  • Družstvo (vyjma Bytového družstva)
  • Výrobní družstvo
  • Zemědělský podnikatel
  • Evropská společnost

Podporované aktivity

Například modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti, zavádění a modernizace systémů měření a regulace, modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti apod.

 

Plánovaná alokace stávající výzvy je 5 miliard Kč.

Minimální a maximální výše dotace: 0,5 mil. Kč, resp. 250 mil. Kč; maximální absolutní výše dotace na ekologické studie (Energetický posudek) činí 350 tis. Kč.

Maximální výše dotace vyjádřená jako procentuální podíl způsobilých výdajů činí 50 % u malých, 40 % u středních a 30 % u velkých podniků.

Zobrazit podrobnosti

Program EFEKT

Příjem žádostí byl ukončen 28.2.2016

Program Ministerstva průmyslu a obchodu podporuje realizaci úspor energie ve veřejném osvětlení, rekonstrukce otopné soustavy, energetický management a metodu EPC, poradenství EKIS, vzdělávání, propagaci a pilotní projekty.

 

Dotace z programu EFEKT může byt poskytnuta různým subjektům, přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých aktivit.

Rozpočet programu EFEKT pro rok 2016 je 80 mil. Kč.

Zobrazit podrobnosti

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016