Bytový dům - Renovace Praha

Plánujete rekonstrukci bytového domu v Praze?

Níže se dozvíte, které dotační tituly jsou pro vás vhodné, zda je program otevřen, kdo může o podporu žádat a jak.

Nová zelená úsporám

Program na podporu úspor energie v rodinných domech je možno čerpat do 31.12.2021.

Stručně o programu
 
Jde o program na podporu úspor energie v bytových domech na území hl. m. Prahy. Podpora je poskytována v několika úrovních podle dosažené energetické náročnosti budovy po realizaci opatření.
 

Příjemci podpory

Vlastníci nebo stavebníci bytových domů, tedy např.:

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ")
 • bytová družstva (dále jen „BD")
 • města a obce (včetně městských částí)
 • případně další právnické osoby

Podporovaná opatření

 • zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) apod. 

Opatření mohou být prováděna samostatně nebo v různých kombinacích.

Zobrazit podrobnosti

Zvýhodněný úvěr Panel 2013+

Program na úvěr se zvýhodněným úročením na opravy a modernizace bytových domů Panel 2013 je možno čerpat do 31.12.2021.

Stručný popis

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz je kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

Příjemci

Bytová družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, města a obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové).

Způsobilé výdaje:

 • Připojení k veřejným sítím technického vybavení - rozvod vody, plynu, kanalizace, elektřiny, včetně vnitřních rozvodů.
 • Výměna oken, střešní krytiny a krovu včetně výměny a oprav odpadních dešťových svodů.
 • Oprava vnějšího pláště včetně balkonů, zateplení objektu, sanace vlhkého zdiva.
 • apod.

Výše úročení úvěrů:

 • Úvěry s dobou splatnosti do 10 let: referenční sazba Evropské unie, minimálně však 0,75 %.
 • Úvěry s dobou splatnosti od 10 do 20 let: referenční sazba Evropské unie, minimálně však 0,75 % + 1 % p. a.
 • Úvěry s dobou splatnosti od 20 do 30 let: referenční sazba Evropské unie, minimálně však 0,75 % + 2 % p. a.
Zobrazit podrobnosti

Program Jessica

Do konce roku 2015 byly žádosti o úvěry přijímány v režimu náhradních projektů a následně financovány z již splacených finančních prostředků předchozích žadatelů.

Podporované aktivity:

 • Rekonstrukce a modernizace společných částí bytových domů.
 • Zřízení či rekonstrukci sociálního bydlení.

Způsobilé výdaje:

 

Například

 • Zateplení domu - zateplení obvodových stěn/pláště domu, výměna oken a vnějších dveří, zateplení střechy, spodního obytného podlaží či vstupních prostor, zateplení vnitřních konstrukcí budovy.
 • Rekonstrukce či modernizace jednotlivých konstrukčních částí – atiky, lodžie, výměna balkonů, zábradlí, rekonstrukce či modernizace společných prostor – chodby, schodiště, střecha.
 • Odstranění statických poruch – nosné zdi, základové zdi, stropní konstrukce.
 • Apod.

 

Výše úročení úvěrů:

 • Úvěry s dobou splatnosti do 10 let: referenční sazba Evropské unie.
 • Úvěry s dobou splatnosti od 10 do 20 let: referenční sazba Evropské unie + 1 % p. a. (pro oblast sociálního bydlení zde platí souhrnná úroková sazba 1,5 % p. a.).
 • Úvěry s dobou splatnosti od 20 do 30 let: referenční sazba Evropské unie + 2 % p. a. (pro oblast sociálního bydlení zde platí souhrnná úroková sazba 2 % p. a.).
Zobrazit podrobnosti

Příklady z praxe

Bytový dům k Olympiku

Před rekonstrukcíPo rekonstrukcí
Dotační titulNová zelená úsporám
Orintační uznatelné náklady 9 975 202 Kč vč. 15 % DPH
Výše dotace 1 663 045 Kč; cca 16,7 % ze způsobilých výdajů
Úspora energie po realizaci 57 %
Měrná potřeba energie po realizaci [kWh/m2.a] 118
Dosažená klasifikační třída dle PENB C
Náklady na vytápění před realizaci (roční na byt)  18 280 kč (292 Kč na m2 bytu)
Náklady na vytápění po realizaci (roční na byt) 7800 Kč (125 Kč na m2 bytu)
V rámci revitalizačních opatření je navrženo zateplení obvodových stěn EPS s příměsí grafitu tl. 160 mm.  Sokl objektu byl zateplen nenasákavým polystyrenem tl. 100 mm. Zateplena také střecha. Ponechány byly stávající výplně otvorů v bytech, zde instalovány plastová okna s izolačním dvojsklem. Zdroj: Porsenna

 

 

 Zobrazit všechny příklady

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016