Rodinný dům - Novostavba

Plánujete novostavbu rodinného domu?

Níže se dozvíte, které dotační tituly jsou pro vás vhodné, zda je program otevřen, kdo může o podporu žádat a jak.

Nová zelená úsporám

Vyhlášena kontinuální výzva až do roku 2020.

Stručný popis

Jde o program na podporu úspor energie v rodinných domech na území celé České republiky. Podpora je poskytována v několika úrovních podle dosažené energetické náročnosti budovy po realizaci opatření. Podpora výměny zdrojů byla přesunuta do Operačního programu Životní prostředí (tzv. "kotlíkové dotace", které budou spravovat jednotlivé kraje), nicméně bude zachována kombinovatelnost projektů.

Příjemci podpory

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, tedy např.:

  • fyzické osoby podnikající i nepodnikající,
  • města a obce včetně městských částí
  • podnikatelské subjekty.

Podporovaná opatření

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročnost

 

Výše dotace

300 000 nebo 450 000 Kč dle dosažené energetické úspory

+ 35 000 Kč na projekt

Zobrazit podrobnosti

Příklady z praxe

Rodinný dům Bystrc

Novostavba 
 
Dotační titulNová zelená úsporám
Výše dotace  585 000 Kč
Měrná potřeba energie [kWh/m2.a]  11
Dosažená klasifikační třída dle PENB  A
Náklady na vytápění (roční na dům)  4900 Kč

Stavba pasivního domu v Brně-Bystrci. Konstrukce masivní: stěny z VPC, základy ŽB deska s pasy, střecha I-nosníky. Tepelné izolace: stěny 300mm EPS Grafit, základy 250mm EPS Grafit, střecha 400mm celulózy + 50mm dřevovláknité izolace. Technické zařízení: větrání, vytápění a ohřev teplé vody zajišťuje kompaktní jednotka Drexel und Weis-x2. Skládá se z větrací rekuperační jednotky, akumulační nádoby a malého tepelného čerpadla, které získává energii z plošného zemního kolektoru. 

Dokončen: 2015 , Autor: Vize Ateliér, s.r.o.

Zdroj: CPD

 Zobrazit všechny příklady

Optimalizace katalogového domu

Původní návrhOptimalizace velikosti oken
Dotační titulNová zelená úsporám
Výše dotace 435 000 Kč
Úspora energie na vytápění oproti původnímu návrhu 75 %
Měrná potřeba energie po realizaci [kWh/m2.a] 19
Dosažená klasifikační třída dle PENB A
Náklady na vytápění před realizaci (roční na byt)  18 280 kč (292 Kč na m2 bytu)
Náklady na vytápění po realizaci (roční na dům) 4300 Kč
Orientační investiční náklady navržených úprav 260 000 Kč

Projekt bungalovu s užitnou plochou 90 m2 vycházel z běžného katalogového řešení na hranici požadavků platné legislativy (76 kWh/m2 za rok na vytápění, kategorie C). V rámci optimalizace projektu byl upraveno půdorysné zalomení objektu. Změnou orientace objektu a úpravou velikosti oken se zvýšilo využití slunečního záření. Navržené tepelné izolace stěn, střechy a podlahy byly upraveny tak, aby se tepelné ztráty objektu snížili na minimum. Optimalizací prošlo i řešení stavebních detailů, čímž se zabránilo možnému vniku plísní. Doplněn byl systém řízeného větrání s rekuperací tepla, který zajistí stálý přísun čerstvého vzduchu se současnou úsporou energie. Jako nejoptimálnější zdroj energie byl v tomto případě zvolen kondenzační kotel na zemní plyn.

Celkové investiční vícenáklady na realizaci navržených změn pro účely dotace nepřesáhly díky důkladné optimalizaci v rámci projektu 280 000 Kč a nepřevýšili tak konečnou výši dotace. Zdroj: Porsenna

 

 Zobrazit všechny příklady

Rodinný dům novostavba

 
Dotační titulNová zelená úsporám
Výše dotace 335  000 Kč
Úspora energie na vytápění oproti běžné výstavbě 77 %
Měrná potřeba energie na vytápění [kWh/m2.a] 18
Dosažená klasifikační třída dle PENB A
Náklady na vytápění (roční na dům)  3 300 Kč

Novostavba dvoupodlažního pasivního rodinného domu s užitnou plochou 122 m2. Dům je založen na železobetonové desce a pěnovém skle (tepelněizolační drť pod základovou deskou). Nosnou obvodovou konstrukci tvoří vápenopískové cihly tl. 150 mm se ztužením, zateplené šedým polystyrenem v tl. 300 mm. Celková tloušťka stěny je tak stejná jako u běžného neúsporného domu. Střecha je izolováno minerální izolací v celkové tloušťce 500 mm.

Objekt je vybaven řízeným větrání s rekuperací tepla, zajišťujícím nejen úsporu energie i stálý přísun čerstvého vzduchu. Jako hlavní zdroj tepla je v objektu instalováno tepelné čerpadlo (vzduch-vzduch) se záložním zdrojem v podobě elektrokotle. Teplá voda je ohřívána malým tepelným čerpadlem vzduch-voda.

 Zdroj: Porsenna

 

 

 Zobrazit všechny příklady

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016