Rodinný dům - Renovace Praha

Plánujete rekonstrukci rodinného domu v Praze?

Níže se dozvíte, které dotační tituly jsou pro vás vhodné, zda je program otevřen, kdo může o podporu žádat a jak.

Nová zelená úsporám

Je vyhlášena kontinuální výzva, žádosti tak lze podávat kdykoliv až do roku 2020.

Stručný popis

Jde o program na podporu úspor energie v rodinných domech na území celé České republiky. Podpora je poskytována v několika úrovních podle dosažené energetické náročnosti budovy po realizaci opatření. Podpora výměny zdrojů byla přesunuta do Operačního programu Životní prostředí (tzv. "kotlíkové dotace", které budou spravovat jednotlivé kraje), nicméně bude zachována kombinovatelnost projektů.

Příjemci podpory

  • vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, tedy např.:
  • fyzické osoby podnikající i nepodnikající,
  • města a obce včetně městských částí,
  • podnikatelské subjekty.

 

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

 

Podporovaná opatření

Dotace se poskytuje buď na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (např. zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy - oblast A) nebo na Efektivní využití zdrojů energie (např. na výměnu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů, rekuperační jednotku apod.)

 

 

Výše dotace:

Částečná renovace: od 100 000 - 250 000 Kč na objekt

Komplexní renovace: od 300 000 - 700 000 Kč na objekt

Podle celkové kvality energeticky úsporných opatření se dotace na zateplení pohybuje od 500 - 800 Kč na m2, na okna 2100 - 3800 Kč na m2, na podlahy 700 - 1200 Kč na m2, na stropy 330 - 550 Kč na m2. Na kotle, tepelná čerpadla či fotovoltaiku je maximální výše příspěvku 100 000 Kč.

Zobrazit podrobnosti

Příklady z praxe

Prvorepubliková vila

 
Dotační titulNová zelená úsporám
Orintační uznatelné náklady 1 050 000 Kč  
Výše dotace 508 000 Kč

 

 
  48 %
Úspora energie po realizaci 90 %  
Měrná potřeba energie po realizaci [kWh/m2.a] 35  
Dosažená klasifikační třída dle PENB A  
Náklady na vytápění po realizaci (roční)  10 500 Kč  
Komplexní renovace rodinného domu s podlahovou plochou 150 m2 zahrnující úpravu dispozice, přístavbu obytného prostoru do zahrady a půdní vestavbu obytného podkroví. V rámci projektu jsou kompletně izolovány stěny objektu, šikmá střecha, podlaha a osazena nová plastová okna. V rámci renovace bylo instalováno řízené větrání s rekuperací tepla, zajišťují v objektu stálý přísun čerstvého vzduchu. Jako zdroj tepla byl instalován plynový kondenzační kotel. Zdroj: Porsenna  

Zobrazit všechny příklady

Rodinný dům/kostka

  
Dotační titulNová zelená úsporám 
Orintační uznatelné náklady    
Výše dotace 440 000 Kč  
Úspora energie po realizaci 72 %  
Měrná potřeba energie po realizaci [kWh/m2.a] 50  
Dosažená klasifikační třída dle PENB    
Náklady na vytápění po realizaci (roční)     
Komplexní renovace rodinného domu s podlahovou plochou 150 m2 zahrnující úpravu dispozice, přístavbu obytného prostoru do zahrady a půdní vestavbu obytného podkroví. V rámci projektu jsou kompletně izolovány stěny objektu, šikmá střecha, podlaha a osazena nová plastová okna. V rámci renovace bylo instalováno řízené větrání s rekuperací tepla, zajišťují v objektu stálý přísun čerstvého vzduchu. Jako zdroj tepla byl instalován plynový kondenzační kotel. Zdroj: Porsenna  

Zobrazit všechny příklady

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016