Veřejná budova - Novostavba

Plánujete novostavbu veřejné budovy?

Níže se dozvíte, které dotační tituly jsou pro vás vhodné, zda je program otevřen, kdo může o podporu žádat a jak.

Operační program Životní prostředí

Program otevřen. Zájemci o dotace mohou své žádosti podávat od 1. března 2018 do 31. ledna 2019. Výzva je vypsána jako průběžná s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 3 000 000 000 Kč. Ty půjdou na opatření, která přispějí ke snížení energetické náročnosti stávajících veřejných budov. Dále jsou podporovány i dílčí realizace zateplení. Šanci získat dotaci tak mají například i majitelé veřejných budov, kteří už vyměnili okna a chtěli by ještě zateplit fasádu. Výše dotace se v takovém případě bude odvíjet od výše dosažených úspor. Zejména menší obce či města pak určitě ocení, že vedle dotace mohou zároveň požádat i o zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR, kterou mohou pokrýt zbylé náklady na renovaci budov. 

 

 

 

 

Stručný popis

V nové výzvě zaměřené na energeticky úsporné renovace veřejných budov jsou také zcela nové podmínky, které jsou pro vlastníky budov daleko atraktivnější. Dotacemi mohou nově pokrýt 35 - 50 % z celkových způsobilých výdajů, což může být pro řadu obcí a měst velice zajímavé. U projektů zaměřených na instalaci nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, a to jak u nových projektů, tak v již zateplených budovách, se může dotace vyšplhat dokonce až na 70 %.

Podporované aktivity

Například zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace (repase) otvorových výplní, nucené větrání apod.

Celková alokace na programové období

509 mil. euro, zhruba tedy 13,5 miliardy Kč

Zobrazit podrobnosti

Příklady z praxe

Mateřská škola 

 Před rekonstrukcí Po rekonstrukci
Dotační titulOPŽP
Orintační uznatelné náklady 3 740 000 Kč  
Výše dotace (pro období 2014 - 2020) 1 500 000 Kč (40 %)

 

 
 Úspora energie po realizaci 74 %
Měrná potřeba energie po realizaci [kWh/m2.a] 25  
Dosažená klasifikační třída dle PENB B  
Roční úspora provozních nákladů 184 000 Kč  

Popis opatření
Jedná se o projekt komplexní renovace objektu mateřské školy dle zásad pasivních domů. V rámci projektu byly zatepleny obvodové stěny tepelnou izolací z šedého polystyrenu v tl. 240 mm. Proběhla výměna původních oken a dveří za nová plastová s tepelně-izolačními trojskly a součinitelem prostupu tepla Uw = 0,85 W/(m2.K), okna byla vysezena na vnější líc fasády a optimalizována byla jejich otevíratelnost. Stávající skladba ploché střechy byla doplněna o 150 mm tepelné izolace z pěnového polystyrenu. Instalován byl systém řízeného větrání s rekuperací tepla s celkovou průměrnou účinností η = 84 %. V poslední fázi realizace byla osazena regulační technika otopné soustavy a soustava byla thermohydraulicky vyvážena. Zdroj: Porsenna

 

Zobrazit všechny příklady

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016